Frontier of Physics: Interactive Map | Quanta Magazine

Verken de diepste mysteries aan de grens van de fundamentele fysica en de meest veelbelovende ideeën om ze op te lossen.

(Op deze pagina de Nederlandse vertaling -Google Translate- van het begeleidende artikel)

Een artikel van Natalie Wolchover

— Lees op Quanta Magazine

Hieronder een overzicht/index van de behandelde onderwerpen in de animatie die je kunt zien op de pagina van Quanta Magazine.

MAGAZINESTART

Theory Index

Sinds het begin van de beschaving, ‘schreef Stephen Hawking in zijn internationale bestseller A Brief History of Time,’ zijn mensen niet tevreden geweest om gebeurtenissen als niet-verbonden en onverklaarbaar te beschouwen. Ze hebben verlangd naar inzicht in de onderliggende orde in de wereld. ‘

In de zoektocht naar een verenigde, coherente beschrijving van de hele natuur – een ‘theorie van alles’ – hebben natuurkundigen de taproots opgegraven die steeds meer ongelijksoortige verschijnselen met elkaar verbinden. Met de wet van universele zwaartekracht verbond Isaac Newton de val van een appel met de banen van de planeten. Albert Einstein weefde in zijn relativiteitstheorie ruimte en tijd in een enkele stof en liet zien hoe appels en planeten langs de welvingen van de stof vallen. En vandaag sluiten alle bekende elementaire deeltjes netjes aan op een wiskundige structuur die het standaardmodel wordt genoemd. Maar onze fysieke theorieën blijven bezaaid met onenigheden, gaten en inconsistenties. Dit zijn de diepe vragen die moeten worden beantwoord om de theorie van alles na te streven.

Onze kaart van de grens van de fundamentele fysica, gebouwd door de interactieve ontwikkelaar Emily Fuhrman, weegt vragen ruwweg op hun belang bij het bevorderen van het veld. Het leek logisch om de zoektocht naar een theorie van de kwantumzwaartekracht het zwaarst te wegen, die de algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica in een enkel raamwerk zou omvatten. In hun dagelijkse werk richten veel natuurkundigen zich echter meer op het uitroeien van donkere materie, het oplossen van het hiërarchieprobleem van het standaardmodel en het nadenken over het reilen en zeilen in zwarte gaten, die mysterieuze slikkers van ruimte en tijd. Voor elke vraag presenteert de kaart verschillende voorgestelde oplossingen. De relaties tussen deze voorstellen vormen een netwerk van ideeën.

De kaart geeft beknopte beschrijvingen van zeer complexe theorieën; leer meer door de links naar tientallen artikelen en video’s te verkennen en stem op de ideeën die u het meest elegant of veelbelovend vindt. Ten slotte is de kaart uitgebreid, maar nauwelijks uitputtend; voorgestelde aanvullingen zijn hieronder welkom.

Geef een reactie