Ons Universum: waar begint en eindigt het, wetenschappelijk gezien. Missen we iets?

E=MC2 .?.

Zoals ik deze website heb opgezet heeft deze een onderliggende gedachte die ik al nader heb toegelicht: Think Different.

Zie: Over

Zie ook de volgende tags met een greep uit de berichten die ik hier al over heb geplaatst op mijn website. (Klik op een link om het artikel te lezen..)

astronomen ontdekken met radiogolven Chaos in nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. Maar een Unified Theory..? China zet ‘grote stap’ naar quantuminternet | De Volkskrant de stringtheorie Exacte wetenschap en filosofie https://www.quantamagazine.org/martin-rees-on-the-future-of-science-and-humanity-20181205/ hubble Is het in de wetenschap inbrengen van meerdere dimensies de oplossing naar een Unified Theory? Mensen teleporteren Mercurius algemene informatie nasa Ons Universum waar begint en eindigt het quantum internetwerk met quantum computers Robbert Dijkgraaf QMagazine over quantum werkelijkheid Tweede aarde ontdekt uitleg over de bekendste fysica theorieën Venus algemene informatie wetenschappelijk gezien. Missen we iets?

Al deze nieuwe ontdekkingen zijn natuurlijk fantastisch. Maar er is (nog) geen samenhang. Het gaat om ontdekkingen op aparte terreinen.

Mijn vraag is en daar ben ik naar op zoek (en ik niet alleen denk ik) wie of wat kan al deze ontdekkingen samenbrengen om zo te komen tot een geheel. Ja, mogelijk tot een Unified Theory.

Voor mij en ik denk ook in de exacte wetenschap ontbreekt er iets, maar wat. Wat zien wij over het hoofd?

Moeten we toch meer onderzoek doen naar zij-instromen op wetenschappelijk terrein, die nu nog niet samengebracht kunnen worden binnen de huidige vastgestelde principes, die we momenteel hanteren zoals bij de exacte wetenschappen. Wikipedia:


“”

Exacte wetenschappen zijn de takken van wetenschap die gebaseerd zijn op natuurwetten en theorieën die gekenmerkt worden door wiskundige modelleringformele logica en (met uitzondering van de wiskunde) experimentele toetsing (de wetenschappelijke methode). Ze worden, voornamelijk in Vlaanderen, soms ook aangeduid als positieve wetenschappen, in Nederland ook als bètawetenschappen.

Welke vakgebieden er precies onder vallen, is niet eenduidig bepaald. Een ruime definitie omvat alle natuurwetenschappen en technische wetenschappen alsmede wiskunde en informatica. Een beperktere definitie sluit bijvoorbeeld (delen van) de biologie en de aardwetenschappen uit en beperkt de notie grotendeels tot wiskunde, natuurkunde en scheikunde. De Nederlandse term bètawetenschappen omvat de brede definitie.

“”


Ik ben zelf nog steeds ervan overtuigd dat de exacte wetenschap zoals astronomie, kosmologie of bijvoorbeeld quantummechanica, .. de enige ‘methode’ is om te bepalen wat ‘juist’ en ‘waar’ is. Maar toch…?


“ (Quantummechanica is een natuurkundige theorie[1] die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft. De ontwikkeling ervan sinds het begin van de 20e eeuw kan, samen met die van de relativiteitstheorie, beschouwd worden als de overgang van de klassieke natuurkunde naar de moderne natuurkunde. Kwantummechanica kwam tot stand door de inspanningen van vele eminente geleerden. Beroemd is de vijfde Solvay-conferentie van 1927 in Brussel, waarin 29 geleerden bijeenkwamen om de kwantummechanica te bediscussiëren.)”


Uw reactie op dit onderwerp is natuurlijk zeer welkom!

Geef een reactie