Frontier of Physics: Interactive Map | Quanta Magazine

Verken de diepste mysteries aan de grens van de fundamentele fysica en ontdek de meest veelbelovende ideeën om ze op te lossen.

*Martin Knops: zie het onderstaande artikel op Quanta Magazine. Hier staat een prachtig schematisch overzicht van alle gebieden waar onderzoek wordt gedaan in de huidige fysica.

Dit sluit mooi aan op het artikel van Robbert Dijkgraaf, dat hier ook op deze website staat onder de titel ” Er zijn geen natuurkundige wetten. Er is alleen het landschap”.

Quantum Magazine


Geef een reactie