Astronomie en Filosofie.

In dit blogbericht wil ik u ( zover ik dat kan natuurlijk) meenemen naar de grens tussen wetenschap en het menselijk begripsvermogen. De vraag die ik mij hierbij stel is waar de, eventueel menselijke, beperkingen liggen om te komen tot een Unified Theory.


Over de Unified Theory, bron Wikipedia, ook om hier, op Wikipedia meer te lezen over dit begrip in de fysica:

In de natuurkunde is een unified field theory ( UFT ) een type veldtheorie waarmee alles wat gewoonlijk wordt beschouwd als fundamentele krachten en elementaire deeltjes, kan worden geschreven in termen van een paar fysieke en virtuele velden. Volgens de moderne ontdekkingen in de natuurkunde worden krachten niet rechtstreeks overgedragen tussen objecten die op elkaar inwerken, maar worden ze beschreven en onderbroken door tussenliggende entiteiten die velden worden genoemd .

Klassiek wordt echter een dualiteit van de velden gecombineerd tot een enkel fysiek veld. [1] Al meer dan een eeuw is de unified field theory een open onderzoekslijn gebleven en de term werd bedacht door Albert Einstein , [2] die probeerde zijn algemene relativiteitstheorie te verenigen met elektromagnetisme . De ” Theory of Everything ” [3] en Grand Unified Theory [4] zijn nauw verwant aan de verenigde veldentheorie, maar verschillen doordat ze niet vereisen dat de basis van de natuur velden zijn, en vaak door te proberen fysieke constanten van de natuur te verklaren.. Eerdere pogingen op basis van klassieke fysica worden beschreven in het artikel over klassieke verenigde veldentheorieën .

Het doel van een verenigde veldentheorie heeft geleid tot veel vooruitgang voor toekomstige theoretische fysica en de vooruitgang gaat door.


Zoals ik op mijn pagina ‘ OVER’ al schreef denk ik dat de wetenschap op het terrein van Astronomie in het algemeen, met als onderdelen de fysica. Een nieuwe insteek nodig heeft. Op dit moment worden er op diverse terreinen van de Kosmologische exacte wetenschappen steeds weer nieuwe ontdekkingen gedaan. Echter, het leidt nog niet naar een Unified Theory.

Het is eigenlijk begonnen na het vinden van de Quantumtheorie.

Lees hier meer over de Quantummechanica

Deze theorie werd ontwikkeld na de reeds door Albert Einstein ontwikkelde theorieën over zwaartekracht en relativiteit. (Zie hiervoor over de Unified Theory/Wikipedia.

Ik denk dat er twee dingen botsen:

De “wetten” waaraan gehouden moet worden binnen de exacte wetenschappen:

 

Map van quantum: https://www.quantamagazine.org/frontier-of-physics-interactive-map-20150803

Deze slogan gebruikt in de films en tv-series Star Trek zullen de fans wel kennen:


Ik was en ben eigenlijk nog steeds een fan van Star Trek. Vooral de eerste seizoenen uit de tv serie STTNG (Star Trek the Next Generation) vind ik met name goed. Toen al in deze science fiction serie, gebruikte men sci-fi apparatuur die nu werkelijkheid zijn geworden. Zoals sprekende computers, tablets etc.

Maar ook verdergaande begrippen zoals hologrammen en.. natuurkundige zaken zoals warpsnelheid, het zogenaamde continuüm ( een soort aparte dimensie) en wormholes komen aan de orde.

Of wat dacht u van de beroemd geworden frase: ” Scotty beam me up”. Het voert te ver om hier in deze blog hierover dieper op in te gaan. Maar zij hebben wel raakvlakken met waar de wetenschap nu daadwerkelijk ook mee bezig is. Ja, zelfs met het “beam me up” dus verplaatsen van voorwerpen. Hiermee is en wordt al geëxperimenteerd in de quantum wetenschap en zelfs met kleine resultaten


De documentaire serie van Robbert Dijkgraaf ‘ The Mind of the Universe’, zie de filmpjes hieronder, bevat ook onderwerpen en vraagstellingen die hierop aansluiten. Ik kan u deze serie bijzonder aanbevelen. Vooral het gesprek dat hij had met George M. Whitesides is mij bijgebleven. Ook het gesprek met Martin Rees:

Martin Rees

Waarin gesteld wordt dat Quantum Physics, Artificial Intelligence en quantumcomputers mogelijk de belangrijkste thema’s / ontwikkelingen in de wetenschap zullen gaan vormen in onze toekomst.

The mind of the universe

Zie hier ook een impressie: Het gesprek met George whitesides


George M. Whitesides is om het kort te houden (zie zijn status in de wetenschap; ik doe hem hier nu zeker te kort) scheikundige. En op een gegeven moment komt de vraag van Robbert Dijkgraaf aan de orde (in mijn woorden) of ons begrip / brein eigenlijk alleen maar een scheikundig proces is.

Hierachter ( deze vraag) ligt een hele wereld aan onderwerpen waar wij als mens (ook filosofisch) mee bezig zijn. Bijvoorbeeld: hebben wij een ziel, een geest, wat is het brein, instinct, intuïtie etc. En dit soms ook weer in relatie tot Artificial Intelligence, quantum computers, algoritmen en ethiek.

George Whitesides voelt bij deze vraag aan waar Robbert op doelt. ( het hierboven genoemde). En geeft aan dat scheikundige processen “slechts” ( hij lacht hierbij want het is natuurlijk niet zomaar iets) processen zijn. Maar dat deze processen soms tot iets bijzonders leiden ( en dit raakt waar Robbert op doelt).

George zegt (weer in mijn woorden) : met scheikundige processen maken we bijvoorbeeld een vlam. Het beweegt, geeft warmte,.. is iets nieuws en beiden lachen. Omdat beiden voelen welke metafoor hier inzit: het wordt niet verder uitgediept en hij zegt het niet, maar ik dacht.. “iets wat leeft”.

Het is moeilijk te omschrijven wat een diepe, verder onuitgesproken, gedachte hierachter zit. Je moet dit aanvoelen. We hebben wetenschap, processen, theorieën, maar is er toch nog iets meer dan dat? Iets wat wij nog niet begrijpen?

Robbert Dijkgraaf gaat in deze serie niet verder door op dit onderwerp. Al raakt hij het daar waar het van toepassing is en afhankelijk tegenover welke wetenschapper hij zit, wel telkens aan.

Veel mensen zijn met de vraagstelling bezig: bestaat er een ziel, wat is bewustzijn is er zoiets als een twilight zone. Maar denk ook aan mindfulness, yoga, esoterie etc.

Ik zelf twijfel ook wel eens aan het feit of alles wel wetenschappelijk te onderkennen of te omvatten is. Maar voorlopig is het voor mij toch nog de enige echte houvast. Totdat misschien wel via een Unified Theory blijkt dat er zaken zijn die het voorgaande in zich opnemen. De wetenschap is tenslotte bezig met meer dimensies (de snaartheorie) en quantum begrippen die we nog niet begrijpen.

Zie ook de recente artikelen die op deze website geplaatst zijn. Dus we zijn er nog niet! En dat is toch ergens ook weer hoopgevend: er valt nog zoveel te ontdekken!


Geef een reactie