Deze theorie suggereert dat Einstein het mis had over de zwaartekracht.

*Martin Knops:

Dit soort nieuws/berichtgeving/publicaties verschijnen hier en daar telkens opnieuw. In dit geval op Twitter. De strekking is dan dat Albert Einstein het niet helemaal juist had met zijn zwaartekracht theorie. Onderstaande video – tweet, verscheen op Twitter.

De tekst begint met “Einstein had het misschien mis over de zwaartekracht … hier is waarom. ” Volgens Einsteins algemene relativiteitstheorie zouden gravitonen massaloos moeten zijn – maar deze nieuwe theorie suggereert dat hij het misschien bij het verkeerde eind had. En dat een graviton weldegelijk massa heeft.

Aangezien ik op mijn website de berichtgeving en publicaties publiceer die ons verder zouden kunnen helpen naar de weg van een Unified Theory (zie mijn Pagina Over“) wil ik u deze video niet onthouden. In principe is de bottum line dat Dark Matter (donkere materie), die voor de wetenschappers nog steeds raadsels oplevert: Wat is het precies en feitelijk zou er meer Dark Matter zijn, dan volgens onze theorieën en waarnemingen is gebleken enz. Deze video geeft aan hier de oplossing voor gevonden te hebben.

Deze video geeft aan dat Darl Matter (de graviton) in feite massa heeft en daarmee dus weldegelijk zwaartekracht heeft. Wat weer zou kunnen leiden tot de oplossing van wat Dark Mater nu eigenlijk is en hoe dit past in onze huidige theorieën..Geef een reactie