Wie heeft de piramides (Gizeh) gebouwd?

Egyptologen Mark Lehner en Zahi Hawass hebben geprobeerd de puzzel op te lossen van waar de 20.000 of 30.000 arbeiders woonden waarvan wordt aangenomen dat ze de piramides hebben gebouwd. Uiteindelijk hopen ze meer te weten te komen over het personeelsbestand, hun dagelijkse leven en misschien waar ze vandaan komen. Ondertussen heeft Lehner de bakkerijen opgegraven die vermoedelijk dit leger van arbeiders voedden, terwijl Hawass de begraafplaats voor deze grootse beroepsbevolking aan het opgraven was.

De twee geleerden geloven dat Gizeh een skeletploeg van arbeiders huisvestte die het hele jaar door aan de piramides werkten. Maar tijdens de late zomer- en vroege herfstmaanden, toen de Nijl de omliggende velden overspoelde, verscheen er een grote beroepsbevolking in Gizeh om op tijd aan de piramides te werken. Deze boeren en lokale dorpelingen verzamelden zich in Gizeh om voor hun god-koningen te werken, om hun monumenten voor het hiernamaals te bouwen. Dit zou hun eigen hiernamaals verzekeren en zou ook de toekomst en welvaart van Egypte als geheel ten goede komen. Het kunnen heel goed gewillige arbeiders zijn geweest, een beroepsbevolking die voor ruime rantsoenen werkte, ten behoeve van de mens, de koning en het land.

In de volgende interviews gaan Mark Lehner en Zahi Hawass in op de al lang bestaande vraag wie de piramides in Gizeh daadwerkelijk heeft gebouwd:

“Elke keer als ik terugga naar Gizeh, neemt mijn respect toe voor die mensen en die samenleving, dat ze het konden”, zegt Mark Lehner, die hier bovenop de Khufu-piramide staat, over de oude Egyptenaren die de piramides bouwden.
© WGBH Educatieve Stichting

INTERVIEW MET MARK LEHNER, Archeoloog, Oriental Institute of the University of Chicago en Harvard Semitic Museum

Mensen kracht

NOVA: Heb je je tijdens je uitgebreide werk en onderzoek in Gizeh ooit afgevraagd of mensen de piramides hebben gebouwd?

Mark Lehner: Nee. Maar heb ik me ooit afgevraagd of ze goddelijke of superintelligente inspiratie hadden? Ik ging voor het eerst naar Egypte in 1972 en woonde daar 13 jaar. Ik was doordrenkt met ideeën over Atlantis en Edgar Cayce enzovoort. Dus ik ging erheen vanuit dat gezichtspunt, maar alles wat ik zag, vertelde me, dag na dag, jaar na jaar, dat ze erg menselijk waren en dat de kenmerken van de mensheid overal op hen zijn.

En je ziet dat er een merkwaardige ommekeer is waarbij New Age-theoretici soms zeggen dat Egyptologen en archeologen de oude cultuur kleineren. Ze voerden soms een vogelverschrikkerargument aan dat we zeggen dat ze primitief waren. En de New Agers willen soms zeggen dat dit technologisch zeer geavanceerde mensen waren die deze dingen hebben gebouwd; ze waren niet primitief. Nou, eigenlijk is er een zekere ironie hier, omdat ze zeggen dat het zeer geavanceerde technologische beschavingen en samenlevingen waren die de piramides en de sfinx bouwden, en toch waren zij niet degenen die we vinden. Dus voor mij zijn het deze suggesties die echt denigrerend zijn voor de mensen wiens namen, lichamen, familierelaties, gereedschappen en bakkerijen we daadwerkelijk vinden.

Alles wat ik heb gevonden, overtuigt me er steeds meer van dat het inderdaad deze samenleving is die de Sfinx en de Piramides heeft gebouwd. Elke keer als ik terugga naar Gizeh, neemt mijn respect toe voor die mensen en die samenleving, dat ze het konden doen. Zie je, voor mij is het zelfs nog fascinerender dat ze dit deden. En dat ze daarmee iets hebben bijgedragen aan de menselijke carrière en de algehele ontwikkeling ervan. In plaats van gewoon weg te komen en te zeggen: “Ze hadden dit op geen enkele manier kunnen doen.” Ik denk dat dat de mensen kleineert wiens bewijs we daadwerkelijk vinden.

Wie heeft de sfinx uitgehouwen? 
Lehner en anderen geloven dat het Khafre was, de bouwer van de tweede Grote Piramide.
© WGBH Educatieve Stichting

Nummer theorie

Herodotus, de Griekse historicus, schreef dat 100.000 arbeiders de piramides bouwden, terwijl moderne egyptologen een aantal van meer dan 20.000 of 30.000 arbeiders bedenken. Kunt u dat uitleggen?

Ten eerste beweert Herodotus gewoon dat hem dat is verteld. Hij zei: 100.000 mannen die in drie ploegen werken, wat enige twijfel doet rijzen, als je het in het originele Grieks leest, of het drie ploegen van elk 100.000 man zijn of dat je de 100.000 man onderverdeelt. Maar mijn eigen benadering hiervan komt tot op zekere hoogte voort uit “This Old Pyramid.” [In dit NOVA-programma probeert een bemanning een kleine piramide te bouwen in Gizeh.] We hebben de oude technologie zeker niet 100 procent gerepliceerd, want we kunnen op geen enkele manier de hele oude samenleving rond deze technologie repliceren. Onze stenen werden afgeleverd door een dieplader in plaats van binnenschepen; we hebben de schepen die de granietblokken van 60 ton uit Aswan brachten niet gereconstrueerd. Dus wat we eigenlijk aan het doen waren, was, zoals we in de film en in het bijbehorende boek zeggen,

“In een NOVA-experiment ontdekten we dat 12 mannen met groot gemak een blok van anderhalve ton over een glad oppervlak konden trekken.”

Een van de dingen die echter het meest indruk op me maakte, was het feit dat in 21 dagen 12 mannen op blote voeten, woonachtig in de oostelijke woestijn, een nieuwe steengroeve openden in ongeveer de tijd dat we steen nodig hadden voor onze NOVA-piramide, en in 21 dagen hebben ze 186 stenen gewonnen. Nu deden ze het met een ijzeren kabel en een lier die de steen wegtrokken van de steengroeve, en al hun gereedschap was van ijzer. Maar verder deden ze het met de hand.

Zelfs vandaag, meer dan 4.500 jaar sinds Khufu’s tijd, gebruiken Egyptische metselaars handgereedschap om smalle greppels in kalksteen uit te hakken om blokken te maken.
© WGBH Educatieve Stichting

Dus ik zei, gewoon een rauw figuur genomen, als 12 mannen op blote voeten – ze leefden in een afdak, dag en nacht, daarbuiten – als ze 186 stenen kunnen ontginnen in 21 dagen, laten we dan de eenvoudige wiskunde doen en kijken , gewoon in een zeer ruwe, simplistische berekening, hoeveel mannen er nodig waren om 340 stenen per dag af te leveren, wat je zou moeten afleveren aan de Khufu-piramide om deze in 20 jaar te bouwen. En het komt uit op tussen de 400 en 500 mannen. Nu had ik last van de ijzeren werktuigen, vooral de ijzeren lier die de steen wegtrok van de steengroeve, dus ik zei: laten we een extra team van 20 man inzetten, zodat 12 man 32 worden, en laten we nu de vergelijking. Welnu, het blijkt dat zelfs als je veel speelruimte geeft voor het ijzeren gereedschap, alle 340 stenen in een dag kunnen worden gewonnen door zoiets als 1.200 man. En dat’

Dus, vanwege onze mapping en vanwege onze benadering waarbij we keken naar wat de vorm van de grond hier is, waar is de steengroeve, waar is de piramide, waar zou de helling zijn gelopen, zouden we een figuur kunnen bedenken van hoeveel mannen er nodig zouden zijn om de stenen naar de piramide te slepen. Nu wordt vaak gezegd dat de stenen ongeveer om de twee minuten werden afgeleverd. En New Agers wijzen dat soms aan als een onmogelijkheid voor de Egyptenaren in de tijd van Khufu. Maar de stenen gingen niet de een na de ander naar binnen, ziet u. En je kunt echt de wrijvingscoëfficiënt berekenen of over een glad oppervlak glijden, hoeveel een gemiddelde steen woog, hoeveel mannen er nodig zouden zijn om eraan te trekken. En in een NOVA-experiment ontdekten we dat 12 mannen met groot gemak een blok van anderhalve ton over een glad oppervlak konden trekken. En dan zou je met zeer conservatieve schattingen kunnen komen over het aantal mannen dat nodig zou zijn om een ​​blok van gemiddelde grootte te trekken over de afstand van de steengroeve, die we kennen, tot de Piramide. En u kunt zelfs rekening houden met verschillende configuraties van de oprijplaat, waardoor u een andere lengte krijgt.

Tijdens het maken van de NOVA-film “This Old Pyramid” trokken Egyptische arbeiders met succes een groot blok kalksteen voort met behulp van houten rollers. 
Gebruikten de ouden zo’n techniek?
© WGBH Educatieve Stichting

Nou, als je op zulke manieren werkt – en ik daag iedereen uit om mee te doen aan de uitdaging – blijkt dat je echt de levering kunt krijgen die je nodig hebt. Je hebt elke dag 340 stenen nodig, en dat zijn 34 stenen per uur in een dag van tien uur, toch? Vierendertig stenen kunnen worden afgeleverd door x aantal bendes van 20 man, en het komt uit op ongeveer 2000, ergens in dat gebied. We kunnen de exacte cijfers doornemen. Dus nu hebben we 1.200 man in de steengroeve, wat een zeer genereuze schatting is, 2.000 man aan het leveren. Dus dat zijn er 3.200. Oké, hoe zit het met mannen die de stenen hakken en ze plaatsen? Welnu, het is anders tussen de kernstenen die met een grote slopfactor zijn gezet, en de casing-stenen die op maat zijn gesneden en gezet, de een op de ander, met zoveel nauwkeurigheid dat je geen mes tussen de gewrichten kunt krijgen. Dus er’ een verschil daar. Maar laten we dat even verdoezelen.

Bouten en moeren

Een van de dingen die het NOVA-experiment me liet zien dat geen enkel boek dat kan, is hoeveel mannen een blok van twee of drie ton in handen kunnen krijgen. Je kunt niet 50 mannen aan één blok laten werken; je kunt maar vier of vijf, maximaal zes man krijgen die aan een blok werken – zeg twee aan hendels, frezen, enzovoort. Je zet er draaipunten onder, en slechts twee of drie mannen kunnen het ronddraaien als je er een harde kasseistrook onder legt. Er zijn al deze trucs die ze kennen. Maar het is gewoon onmogelijk om te veel mannen op een blok te krijgen. Dus dan bereken je hoeveel stenen er moeten worden geplaatst om dit tempo bij te houden, om alles in 20 jaar te doen. Het vereist eigenlijk 5.000 of minder mannen, inclusief de steenzetters. Nu wordt het zetten van de steen een beetje ingewikkeld vanwege de behuizing, en je hebt een team dat vanuit elke hoek werkt en een ander team dat in het midden van elk vlak werkt aan de behuizing en vervolgens aan de kern. En dat ga ik verdoezelen.

Maar de uitdaging is daarbuiten: 5.000 man om het gebouw en de steengroeve en de schlepping uit de plaatselijke steengroeve daadwerkelijk te doen. Dit geldt niet voor de mannen die het graniet hakken en het verschepen vanuit Aswan of de mannen naar Tura [de belangrijkste kalksteengroeve van het oude Egypte, ten oosten van Gizeh]. Dat verhoogt het aantal enigszins, en dat is wat dingen als NOVA’s serie over oude technologieën echt naar huis brengen, denk ik. Nee, we herscheppen de oude samenleving en het oude piramidevormige bouwen niet 100 procent, waarschijnlijk niet eens 60 procent. Maar we laten enkele bouten en moeren zien die erg nuttig en inzichtelijk zijn, veel meer dan al het theoretiseren van de fauteuil.

“We laten een aantal bouten en moeren zien die erg nuttig en inzichtelijk zijn, veel meer dan alle leunstoel-theorievorming”, zegt Lehner over de inspanningen van zijn team om de mechanica van het bouwen van piramides te begrijpen. 
Hier verschijnt hij hoog op de Khafre-piramide.
© WGBH Educatieve Stichting

Nu, onlangs werd ik gecontacteerd door het bouwbedrijf DMJM. De initialen staan ​​voor Daniel, Mann, Johnson & Mendenhall, en het is een van de grootste bouwbedrijven; ze werken nu op het Pentagon. Een van de senior vice-presidenten besloot een programmamanagementstudie van de Grote Piramide op zich te nemen voor een formeel adres voor collega-ingenieurs. Dit zijn dus geen jongens die ketels heffen in Manhattan; dit zijn senior civiel-ingenieurs bij een van de grootste bouwbedrijven in de Verenigde Staten. Ik ben er zeker van dat ze graag zouden vastleggen met hun studie, waarin gekeken werd naar wat zij ‘kritische padanalyse’ noemen. Wat heb je nodig om de klus te klaren? Welke tools hadden ze?

Ze namen contact met mij en andere egyptologen op en we gaven ze enkele referenties. Dit is wat we weten over hun gereedschap, het hellende vlak, de hendel, enzovoort. En zonder enige geheime verfijning of verborgen technologie, gewoon wat archeologen zeggen, is dit wat deze mensen hadden. DMJM bedacht 4.000 tot 5.000 mannen die de Grote Piramide konden bouwen binnen een periode van 20 tot 40 jaar. Ze hebben zeer specifieke berekeningen op elk aspect, van het grind voor de opritten tot het bakken van het brood.

‘De vrienden van Khufu Gang.’ Dat klinkt toch niet als slavernij? ‘

Ik gooi dat naar buiten, niet omdat dat de waarheid van het evangelie is, maar omdat beredeneerde bouwingenieurs, die vandaag grote projecten zoals bruggen en gebouwen en grondwerken plannen, naar de Grote Piramide kijken en niet afzien van verloren beschavingen, buitenaardse wezens of verborgen technologieën . Nee, ze zeggen dat het een heel indrukwekkend werk is, buitengewoon voor de mensen die toen en daar woonden, maar het zou kunnen. Het zijn menselijke monumenten.

Enkele van de oude graffiti die diep in de Grote Piramide zijn gevonden
© WGBH Educatieve Stichting

Bendes en graffiti

Je hebt verwezen naar inscripties in Gizeh die aangeven wie de piramides heeft gebouwd. Wat zeggen de inscripties?

Een van de meest overtuigende bewijzen die we hebben, is graffiti op oude stenen monumenten op plaatsen waar ze niet wilden worden getoond. Zoals op funderingen wanneer we graven onder het vloerniveau, in de verlichtingskamers boven de Koningskamer in de Grote Piramide, en in veel monumenten van het Oude Rijk – tempels, andere piramides. Welnu, de graffiti geeft ons een beeld van de organisatie waar een bende werklieden was georganiseerd in twee ploegen, en de ploegen waren onderverdeeld in vijf phyles . Phyles is het Griekse woord voor stam.

De phyles zijn onderverdeeld in divisies en de divisies worden geïdentificeerd door enkele hiërogliefen met namen die dingen betekenen als uithoudingsvermogen, perfectie en sterk. Oké, dus hoe weten we dit? Je komt bij een blok steen in de verlichtingskamers boven de Koningskamer. Allereerst zie je deze cartouche van een koning en daarna wat krabbels allemaal in rode verf erachter. Dat is de naam van de bende. En in het oude koninkrijk in de tijd van de piramides van Gizeh werden de bendes vernoemd naar koningen. We hebben bijvoorbeeld een naam, vermengd met de naam Menkaure, en die lijkt te vertalen als ‘de dronkaards (of de dronkaards) van Menkaure’. Er is er een die goed wordt bevestigd, in de verlichtingskamers boven de Koningskamer in de Grote Piramide, “de Vrienden van Khufu Gang”. Dit klinkt toch niet als slavernij?

Het wordt zelfs intrigerender, omdat je bij bepaalde monumenten de naam van de ene bende aan de ene kant van het monument vindt en een andere, naar we aannemen met concurrenten, aan de andere kant van het monument. Dat vind je tot op zekere hoogte in de Piramidetempel van Menkaure. Het is alsof deze bendes met elkaar concurreren. Dus uit dit bewijs leiden we af dat er een beroepsbevolking was die was toegewezen aan de respectievelijke bemanning, bende, phyles en divisies.

De Meidum-piramide, die dorpelingen vanuit het zuiden per boot de Nijl zouden hebben gezien voordat ze in Gizeh aankwamen om aan de piramides te werken
© WGBH Educatieve Stichting

Een piramidevorming

Waar kwamen de bendes vandaan? Waren het lokale mensen of reisden ze van ver?

Er zijn aanwijzingen dat mensen in en uit de onbewerkte beroepsbevolking werden gerouleerd. Dus je zou een jonge man kunnen zijn in een dorp, laten we zeggen, in Midden-Egypte, en je had nog nooit meer dan een paar honderd mensen in je dorp gezien, misschien op een marktdag of zoiets. En de mannen van de koning kwamen, en het was misschien niet helemaal dwang, maar het lijkt erop dat iedereen een belasting op arbeid verschuldigd was. We weten niet of het volledig dwingend was, of dat een deel ervan in feite een natuurlijke schenking van de gemeenschap was, zoals in het Inca-rijk, bijvoorbeeld voor bouwprojecten waar ze een geweldig feest hadden, enzovoort. Maar hoe dan ook, ze begonnen mensen en hun tijd bij het koninklijke arbeidsproject bij te houden.

En als u van een afstand werd gebracht, werd u per boot gebracht. Kun je je voorstellen dat je langs de Nijl zweeft en – stel dat je aan de Piramide van Khafre werkt – en dat je langs de Grote Piramide van Meidum en de Piramides van Dashur zweeft, en mijn God, je hebt nog nooit zoiets gezien. Dit zijn de grootste dingen. We hebben het over een samenleving waar ze geen camera’s hadden, je zag jezelf niet ouder worden. Je hebt geen geweldige afbeeldingen gezien. En dus hier zijn deze verbazingwekkende, gigantische dingen die de lucht in worden gestoken, hun gepolijste witte kalksteen laaiend in de zon. En dan gaan ze verder naar Gizeh, en ze komen om deze hoek, eigenlijk de hoek van de Muur van de Kraai, regelrecht de haven in, en daar is de Khufu Piramide, het grootste ding op de planeet, eigenlijk in de weg van een gebouw. tot het begin van de 20e eeuw.

En u ziet, voor het eerst in uw leven, niet een paar honderd, maar waarschijnlijk duizenden arbeiders en mensen, evenals allerlei soorten industrieën. Je bent geroteerd in deze ervaring, en je dient in je respectievelijke bemanning, bende, phyles en divisies, en dan word je geroteerd, en je gaat terug omdat je je eigen grote huishouden hebt aan wie je bent toegewezen op een soort van een landgoed-georganiseerde samenleving. Je hebt je eigen dorp, misschien heb je zelfs je eigen land waarvoor je verantwoordelijk bent. Dus je bent teruggedraaid, maar je bent niet dezelfde. Je hebt het centrale principe van de eerste natiestaat in de geschiedenis van onze planeet gezien – de piramides, de centralisatie, deze organisatie. Het moeten krachtige socialiserende krachten zijn geweest. Hoe dan ook, we denken dat dat de ervaring was van de rauwe rekruten.

De Grote Piramide van Gizeh, met aan de basis oude graven en het moderne Caïro dat zich naar het oosten uitstrekt
© WGBH Educatieve Stichting

Maar er moet een groep zeer ervaren arbeiders zijn geweest die echt wisten hoe ze zo fijn steen moesten hakken dat je je bij hen kon voegen zonder een scheermesje ertussen te krijgen. Misschien waren het de steenhouwers en -zetters, en de ervaren steengroevemannen bij de steengroevemuur. En de mensen die in en uit liepen waren degenen die al het verschillende ruwe werk deden, niet alleen het schleppen van de steen, maar ook het bereiden van gips. We weten niet in hoeverre de andere industrieën ook in het phyles-systeem waren georganiseerd. Maar het is best een verbazingwekkende foto.

En een van de dingen die me nu motiveren, is de vraag welke visie op de samenleving wordt gesuggereerd door een piramide zoals die van Khufu? Was het in feite dwingend? Was het een militaristisch soort WPA-project van de staat? Of is het mogelijk dat we bewijs zouden kunnen vinden dat Egypte in overeenstemming zou brengen met wat we weten van andere traditionele oude samenlevingen? Zoals wanneer de Inca een brug bouwen, en elk huishouden zijn touw samenwindt, en het touw van alle huishoudens in het dorp wordt gewikkeld in de bijdrage van het dorp aan het touw. En het touw op de grote dag van het bouwen van een brug wordt tot een grote kabel gewikkeld, en alle kabels van de dorpen worden in deze virtuele brug gewikkeld. Of in Mesopotamië weten we dat ze grote stadsmuren van lemen bouwden door de clans die naar buiten kwamen en hun bijdrage gaven, een soort organische, natuurlijke betrokkenheid van de gemeenschap bij het bouwproject. Ik vraag me af of dat niet het geval was met de Grote Piramide van Khufu. Weet je, het is bijna als een Amish-schuur – maar de Grote Piramide van Khufu is natuurlijk een geweldige schuur.

Standbeeld van de farao Khafre in het Egyptisch Museum in Caïro
© WGBH Educatieve Stichting

oek niet verder

Sommige theorieën over wie de piramides hebben gebouwd, suggereren dat de bouwers mogelijk niet uit Egypte kwamen. Hoe reageer je daarop?

Een ding dat me opvalt als ik over deze ideeën lees – dat het niet de Egyptenaren van de Vierde Dynastie kunnen zijn geweest die de Piramides en de Sfinx hebben gebouwd, het moet een oudere beschaving zijn geweest – ik denk aan die beweringen en dan kijk naar het prachtige standbeeld van Khafre met de Horus-valk achter op zijn hoofd [in het Egyptisch Museum in Caïro]. Ik kijk naar het sublieme schip van Khufu dat ten zuiden van de Piramide werd begraven. We weten dat deze objecten dateren uit de tijd van Khafre en Khufu. En ik denk, mijn God, dit was een geweldige beschaving. Dit was net zo geweldig als het komt in termen van kunst en beeldhouwkunst en het bouwen van schepen vanaf elke plek op de planeet, in het hele repertoire van oude culturen. Waarom is er zo’n behoefte om naar nog een andere cultuur te zoeken, om te zeggen: “Nee, het waren deze mensen niet, het was een beschaving die verloren is gegaan,

Tot op zekere hoogte denk ik dat we de behoefte voelen om op zoek te gaan naar een verloren beschaving aan de andere horizon van de tijd, omdat we ons verloren voelen in onze beschaving, en op de een of andere manier willen we de kleine man achter het gordijn niet onder ogen zien zoals je had in ‘The Wizard of Oz. ” We willen de grote en krachtige tovenaar met al het geluid en de woede. Weet je, ga me de bezemsteel van de boze heks van het westen halen. We willen dat geluid en woede. We willen altijd meer uit het verleden halen dan het in werkelijkheid is.

“Het is heel belangrijk om te bewijzen hoe de piramide is gebouwd”, zegt Zahi Hawass, die de arbeidersbegraafplaats aan het opgraven is om aanwijzingen te krijgen over hoe ze leefden – en stierven.
© WGBH Educatieve Stichting

NTERVIEW MET ZAHI HAWASS, directeur-generaal van Gizeh

Bouwers? Egyptenaren.

Laten we de vraag bespreken wie de piramides heeft gebouwd.

ZAHI HAWASS: We hebben geluk omdat we dit hele bewijs hebben gevonden van de werklieden die de piramides hebben gebouwd. We hebben de ambachtslieden gevonden. Mark vond de bakkerij, en we vonden deze nederzetting van het kamp, ​​en hiëroglifische inscripties van de opzichter van de site van de piramide, de opzichter van de westkant van de piramide. We hebben de ambachtslieden gevonden, de man die het standbeeld maakt van de opzichter van de ambachtslieden, de inspecteur van het bouwen van graven, de directeur van het bouwen van graven – ik vertel je alle titels. We hebben 25 unieke nieuwe titels gevonden die verband houden met deze mensen.

Wie heeft dan de piramides gebouwd? Het waren de Egyptenaren die de piramides bouwden. De Grote Piramide is gedateerd met al het bewijs, ik vertel je nu, tot 4600 jaar, de regering van Khufu. De Grote Piramide van Khufu is een van de 104 piramides in Egypte met bovenbouw en er zijn 54 piramides met onderbouw. Er is ondersteuning dat de bouwers van de piramides Egyptenaren waren. Ze zijn niet de Joden, zoals is gezegd. Het zijn geen mensen uit een verloren beschaving. Ze komen niet uit de ruimte. Ze zijn Egyptisch, en hun skeletten zijn hier en werden onderzocht door geleerden en doktoren. Het ras van alle mensen die we hebben gevonden, ondersteunt volledig dat ze Egyptenaren zijn.

De Griekse historicus Herodotus beweerde in 500 v.Chr. Dat 100.000 mensen de piramides bouwden, en toch geloven moderne egyptologen dat het aantal tussen de 20.000 en 30.000 ligt.

Toen Herodotus hier kwam, ontmoette hij gidsen die verhalen en dergelijke vertelden. Maar persoonlijk geloof ik dat, op basis van de grootte van de nederzetting en het hele werk van een gebied dat we hebben gevonden, ik geloof dat er 36.000 vaste en tijdelijke arbeiders waren die bij de bouw van de Piramide werkten.

Hawass gelooft dat sommige piramidebouwers permanent voor de koning werkten, terwijl anderen het hele jaar door op tijdelijke basis werden geroteerd.
© WGBH Educatieve Stichting

Hoe kom je aan dat aantal?

Ik kom op dat aantal op basis van de grootte van het Piramideproject, een overheidsproject, de grootte van de graven, de begraafplaats. We weten dat we de begraafplaats honderden jaren kunnen opgraven – generaties na generaties kunnen op de begraafplaats werken – en de tweede is het nederzettingsgebied. Ik geloof echt dat er vaste werklieden waren die voor de koning werkten. Ze werden betaald door de koning. Dit zijn de technici die de stenen hakken, en er zijn werklieden die de stenen verplaatsen en ze komen en werken in rotatie. Tegelijkertijd zijn er de mensen die bij de piramides wonen die niet bij de piramides hoeven te wonen. Ze komen ’s ochtends vroeg langs en werken 14 uur, van zonsopgang tot zonsondergang.

De werkende armen

Van uw opgravingen van de arbeidersbegraafplaats zegt u dat u skeletten hebt gevonden. Heb je de botten geanalyseerd, en zo ja, wat heb je geleerd over de werklieden?

We hebben 600 skeletten gevonden. En we ontdekten dat die mensen, nummer één, Egyptenaren waren, zoals je op elke begraafplaats in Egypte ziet. Nummer twee: we vonden bewijs dat die mensen een spoedbehandeling hadden. Ze hadden ongelukken tijdens het bouwen van de piramides. We vonden 12 skeletten die een ongeluk met hun handen hadden gehad, en ze ondersteunden de twee zijden van de hand met hout. En we hebben er nog een, er viel een steen op zijn been, en ze deden een soort operatie, ze sneden zijn been, en hij leefde 14 jaar daarna.

“De Piramide, weet je, heeft magie, het heeft mysterie”, zegt Hawass. 
Hier, de Piramide van Khafre gezien vanaf de top van die van zijn vader, Khufu.
© WGBH Educatieve Stichting

Hoe weet je dat?

Omdat we hier een team hebben van het National Research Center dat doktoren zijn, en ze gebruiken röntgenfoto’s om al het bewijs over leeftijd te vinden. Ze ontdekten dat de leeftijd van overlijden voor die werklieden tussen de 30 en 35 jaar lag. Dat zijn de mensen die de piramides echt hebben gebouwd, de arme Egyptenaren.

‘Mark Lehner en ik zijn aan het opgraven rond de piramides om de wereld de waarheid te vertellen.’

Het is erg belangrijk om te bewijzen hoe de piramide is gebouwd. De Piramide, weet u, heeft magie, het heeft mysterie. Het is een structuur die 4.600 jaar geleden werd gebouwd. Er is tot nu toe geen nauwkeurig boek dat dat allemaal echt uitlegde. Alle theoretici zeggen in andere boeken dat de stenen werden meegenomen uit Tura, ongeveer vijf mijl ten oosten van de Piramide. Dit is niet waar. Alle stenen zijn van het plateau gehaald, behalve de dekstenen die uit Tura kwamen, en het graniet in de grafkamer die uit Aswan kwam. Maar de magie van de Piramide zet mensen aan het denken. Een amateur komt langs en kijkt naar deze structuur en kent de mechanica niet. De cultus van de Egyptenaren, de religie, de Piramide – het maakt allemaal deel uit van een hele beschaving.

De waarheid vertellen

Er is een inscriptie boven de grafkamer van Khufu die de Piramide identificeert als die van Khufu. Sommige mensen beweren dat het een nep-inscriptie is. Kunt u daar iets over zeggen?

Ze zeggen dat de inscripties in de vijf verlichtingskamers nep zijn. Prima. Ik ging vorige week, en we hebben ze allemaal aangestoken. Het is nog nooit eerder aangestoken. We hebben prachtige verlichting gemaakt. Dan kunnen we elke afzonderlijke inscriptie lezen.

Wat Zahi Hawass betreft, deze Egyptenaren zijn de directe afstammelingen van de mensen die de piramides 4600 jaar geleden hebben opgericht.
© WGBH Educatieve Stichting

En wat zeggen ze?

De werklieden die betrokken waren bij de bouw van de Grote Piramide waren onderverdeeld in bendes of groepen, en elke groep had een naam en een opzichter. Ze schreven de namen van de bendes. En je hebt de namen van de bendes van Khufu als “Vrienden van Khufu.” Omdat ze de vrienden van Khufu waren, bewijst dat het bouwen van de Piramide niet echt iets was dat de Egyptenaren zouden pushen. Het is zoals vandaag. Als je naar een dorp gaat, zul je het systeem van de oude Egyptenaren begrijpen. Als je een dam of een groot huis bouwt, komen mensen je helpen. Ze werken gratis voor je. De huishoudens zullen voedsel sturen om de arbeiders te voeden. En als ze hun huizen bouwen, doe jij hetzelfde voor hen.

Daarom was de Piramide het nationale project van Egypte, want iedereen moest meewerken aan de bouw van deze Piramide. Door voedsel, door werklieden, op deze manier was het bouwen van de Piramide iets waar iedereen de behoefte aan had om mee te doen. Het was echt liefde – ze werden niet echt gedwongen om het te doen. Toen de koning de troon besteeg, moesten de mensen klaar zijn om mee te werken aan de bouw van de piramide. En toen ze klaar waren, vierden ze feest. Daarom vieren we zelfs nu in het moderne Egypte nog steeds vieringen als we een project afmaken, want dat is precies wat er in het oude Egypte gebeurde.

Maar hoe zit het met de inscripties in de verlichtingskamers in Khufu en de bewering dat ze niet geschreven waren in de tijd van Khufu?

Ze zeggen dat deze inscripties zijn geschreven door mensen die binnen zijn gekomen. En als je ze gaat bekijken, zijn het typische graffiti die rond elke piramide in Egypte te zien is, omdat de werklieden rond de piramide dit hebben achtergelaten. Ik zou graag willen dat de mensen die hierover spraken met mij meekomen. Ik zal ze persoonlijk naar de kamers brengen. Allereerst zeggen ze dat alleen de tweede kamer is ingeschreven. Het is niet waar – alle vijf de verlichtingskamers zijn ingeschreven. Nummer twee: er zijn daar enkele inscripties die door niemand anders konden worden geschreven dan door de werklieden die ze daar hadden neergezet. Je kunt die plekken niet bereiken. Het moesten de mannen zijn die het blok daar neerzetten. Mark Lehner en ik zijn aan het opgraven rond de piramides om de wereld de waarheid te vertellen, omdat we geloven dat het publiek het recht heeft de waarheid te kennen.

Aantekeningen van de redacteur

Deze functie is oorspronkelijk verschenen op de Piramides- site van NOVA 


Gepubliceerd op: PBS.org

Geef een reactie