Aangezien een zwart gat alles naar binnen trekt, waar gaat het dan heen?

De massa die door een zwart gat wordt opgevangen, vergroot eenvoudigweg de totale massa / energie van het zwarte gat, zoals bij een normale ster.

Objecten die door een zwart gat worden verbruikt, bestaan ​​uit energie in de vorm van straling of deeltjes. Het is echter mogelijk dat deeltjesenergie die wordt verbruikt door een back-hole, wordt omgezet in stralingsenergie op een kritiek zwaartekrachtniveau; deze transformatie zou samenvallen met de ontwikkeling van de Swartzschild-straal en een grensgebeurtenishorizon met een ontsnappingssnelheid gelijk aan de lichtsnelheid. De transformatie van een normale ster naar een zwart gat levert een object op met de grootste, eindige dichtheid voor elk object dat in de natuur wordt waargenomen. Alle zwarte gaten hebben dezelfde dichtheid, ongeacht hun grootte.

Het innerlijke lot van objecten (energie) die door een zwart gat worden verbruikt, is onduidelijk. Wat de vorm ook is, de interne energie van een zwart gat kan niet afnemen. Er is geen limiet aan de grootte van een zwart gat.

De interne energie van een zwart gat kan worden beschouwd als een wiskundig punt in het midden, zoals in het geval van een normale ster; hoewel deze energie niet noodzakelijk fysiek in het middelpunt hoeft te zijn (wet van Gauss).

Geef een reactie