Planeten

Onze planeten vormen een onderdeel van wat men in de wetenschap “Het Zonnestelsel” noemt. Rond onze Zon draaien de planeten in een baan om de zon heen. Ze draaien in een vrijwel vaste baan om de zon. Dit komt door de aantrekkingskracht van de Zon. En dat heeft te maken met een natuurkundige theorie die zwaartekracht beschrijft. Zie voor meer informatie hierover de pagina “Zonnestelsel” in het MENU

(Onder deze pagina in het menu van de website vind je een link naar deze planeten. Per planeet staat er informatie en nieuws over de betreffende planeet.)

Ons zonnestelsel is maar een heel klein gebiedje in het heelal. En vormt een piep klein onderdeel van een sterrenstel (ook wel de Melkweg genoemd) dat ook weer een heel klein onderdeel is van het totale heelal, waarin miljoenen andere sterrenstelsels bestaan.

Hieronder een foto van ons zonnestelsel met de planeten. Bij onze Aarde staat de maan erbij, maar ook andere planeten hebben manen. Sommige zelfs meerdere manen.

Het Zonnestelsel
Deze foto is van het sterrenstelsel waarin ons Zonnestelsel zich bevind.
Voorbeeld van een ander sterrenstelsel in het heelal.

Een sterrenstelsel (soms ook melkwegstelsel zonder hoofdletter M, zie verderop) is een grote verzameling sterren die door de eigen zwaartekracht bij elkaar gehouden wordt.

De diameter van de meeste sterrenstelsels is tussen 3000 en 300.000 lichtjaar. Het aantal sterren varieert van 108 in dwergstelsels tot 1014 in reuzenstelsels.

In elk sterrenstelsel is ook gas, stof en (vermoedelijk) grotendeels donkere materie en donkere energie aanwezig. De sterren, het gas en de stof kunnen waargenomen worden. Donkere materie is nog niet direct waargenomen maar waarschijnlijk aanwezig omdat het de verdeling en bewegingvan de overige drie verklaart.

Een elliptisch sterrenstelsel bevat doorgaans weinig stof en gas en bestaat dus voornamelijk uit sterren.

Spiraalvormige sterrenstelsels hebben een spiraalvormige schijf met in het centrum een bolvormige structuur, en daaromheen een bolvormige halo waarin de zwaartekracht ook nog invloed heeft.

Volgens de laatste berekeningen telt het heelal minstens twee biljoen sterrenstelsels.[1]

Een foto (ook wel Deep Sky genoemd) van sterrenstelsel in ons heelal gemaakt door de Hubble telescoop.